Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Niedziela, 20.01.2019
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo - Pińczów, 16 - 17. 02. 2019.Wymagania egzaminacyjne Okinawa Kobudo
WYMAGANIA EGAMINACYJNE OKINAWA KOBUDOWymagania wstępne:
  • zdający musi być członkiem PUSKK
  • zdający przystępuje do egzaminu w Gi (czarna bluza, białe spodnie) z emblematem W.O.F. Kobudo na lewej piersi
  • partnerów do kumiwaza, bunkai i kata oyo wybiera zdający
  • egzaminator ocenia technikę, postawę, szybkość i kime dla każdej części egzaminu
  • status stażu posiadają staże prowadzone przez sensei K. Chinena lub sensei A. Staniszew
czas: minimum 3 miesiące od rozpoczęcia treningów

Bo
Bo Hojoundo Ichi,
Kumi Bo Ichi,
Bo Kihon Ichi
Kata Kumiwaza


czas: minimum 4 miesiące od uzyskania 5 kyu

Bo Sai
Bo Hojoundo Ni,
Bo Kihon Ni,
Kumi Bo Ni,
Bo Kihon Ni
Kata Kumiwaza
Sai Hojoundo Ichi


czas: minimum 4 miesięcy od uzyskania 4 kyu

Bo Sai Tunkuwa
Bo Hojoundo San Sai Hojoundo Ni,
Sai Kihon Ichi
Tunkuwa Hojoundo Ichi


czas: minimum 6 miesięcy od uzyskania 3 kyu

Bo Sai Tunkuwa Nunchaku
Kumi Bo San Sai Bunkai Kihon Ichi Tunkuwa Kihon Ichi Nunchaku Hojoundo Ichi


czas: minimum 6 miesięcy od uzyskania 2 kyu

wiek: minimum 16 lat

Bo Sai Tunkuwa Nunchaku
Shushi No Kon Matayoshi No Sai Dai Ichi Tunkuwa Kihon Ichi Kata Kumiwaza Nunchaku Hojoundo Ni


czas: minimum 1 rok od uzyskania 1 kyu

wiek: minimum 18 lat

staże: udział w stażu

Bo Sai Tunkuwa Nunchaku
Choun No Kon,
Shushi No Kon
Kata Kumiwaza
Sai Kihon Ichi
Kata Kumiwaza
Matayoshi No Tunkuwa Dai Ichi Nunchaku Dai Ichi


czas: minimum 2 lata od uzyskania 1 dan

wiek: minimum 20 lat

staże: udziały w stażach

Bo Sai Nunchaku
Sakugawa No Kon,
Choun No Kon
Kata Kumiwaza
Sai Hojoundo San,
Matayoshi No Sai Dai Ni (Sancho Sai)
Nunchaku Dai Ni


czas: minimum 3 lata od uzyskania 2 dan

wiek: minimum 23 lata

staże: udziały w stażach

Bo Tunkuwa Sansetsukon Jo kata oyo
Chikinbo
(Tsuken No Kon),
Sakugawa No Kon Kata Kumiwaza
Matayoshi No Tunkuwa Dai Ni Hojoundo Ichi Kata Jo Jutsu do wyboru:

Sai, Tunkuwa,
Nunchaku


czas: minimum 4 lata od uzyskania 3 dan

wiek: minimum 27 lat

staże: udziały w stażach zagranicznych

Bo Sansetsukon Nunti Kama kata oyo
Shishi No Kon,
Chikinbo Kata Kumiwaza
Hakuho Nunti Kata Hojoundo Ichi do wyboru:

Jo, Sansetsukon


czas: minimum 5 lat od uzyskania 4 dan

wiek: minimum 32 lata

staże: udziały w stażach zagranicznych

Bo Sai Kama Eku Timbe kata oyo
Shishi No Kon
Kata Kumiwaza
Chinbaru No Sai Kama Nuti Chikin Hakatchu
No Ekudi
Timbe Hojoundo Ichi do wyboru:

Jo, Eku, Nunti


czas: minimum 6 lat od uzyskania 5 dan

wiek: minimum 38 lat

staże: udział w stażach zagranicznych

Timbe Kue Suruchin kata kata oyo
Timbe No Kata Kue Nuti Suruchin No Kata do wyboru do wyboru:

Kue, Timbe,
Kama


czas: minimum 7 lat od uzyskania 6 dan

wiek: minimum 45 lat

staże: udział w stażach zagranicznych

wiedza: perfekcyjna znajomość historii i filozofii Kobudo

Kama Tekko Tetcho kata
Himotsuki Kama Tekko Tetcho dwa do wyboru:

Kama, Eku, Kue


czas: minimum 8 lat od uzyskania 7 dan

wiek: minimum 53 lata

staże: udział w stażach na Okinawie

wiedza: perfekcyjna znajomość historii i filozofii Kobudoczas: minimum 9 lat od uzyskania 8 dan

wiek: minimum 62 lata

staże: udział w stażach na Okinawie


czas: minimum 10 lat od uzyskania 9 dan

wiek: minimum 72 lata

staże: udział w stażach na Okinawie
Copyright © 2000-2019 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew