Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Sobota, 23.09.2023
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo, Pińczów 30.09.2023.

Technika Okinawa Shorin-Ryu Karate
W.O.F. KATA
OKINAWA SHORIN-RYU KARATEDOKATA ORGANIZACYJNE

Fukyugata Ichi (Shoshin Nagamine)
Fukyugata Ni (Chojun Miyagi)KATA STYLOWE

Naihanchi Shodan (Anko Itosu)
Naihanchi Nidan (Anko Itosu)
Naihanchi Sandan (Anko Itosu)Pinan Shodan (Anko Itosu)
Pinan Nidan (Anko Itosu)
Pinan Sandan (Anko Itosu)
Pinan Yondan (Anko Itosu)
Pinan Godan (Anko Itosu)Itosu Passai (Anko Itosu)
Matsumura Passai (Sokon Matsumura)Kushanku Sho (Anko Itosu)
Kushanku Dai (Sokon Matsumura)Chinto (Sokon Matsumura)
Gojushiho (Sokon Matsumura)KATA ORGANIZACYJNE

Hakkaku (Go Kenki)FUKYUGATA

Kata powstałe na Okinawie. Fukyugata Ichi zostały ułożone przez Shoshina Nagamine, a Fukyugata Ni przez Chojuna Miyagi. Miały one spełniać rolę kata dla początkujących uczniów, ponieważ ówczesne kata były zbyt dla nich trudne. Chodziło też i o to by wszystkie style Okinawa Karate miały jakieś kata wspólne dla siebie, kata od których rozpoczynałoby się naukę niezależnie od uprawianego stylu. W 1940 roku oba Fukyugata zostały autoryzowane przez specjalny komitet okinawskiego karate.


NAIHANCHI

Kata powstałe na Okinawie.Twórca tego kata nie jest znany, prawdopodobnie był nim Sokon Matsumura. Uczeń Matsumury - Anko Itosu, podzielił to kata na trzy krótkie części tworząc tym samym odrębne trzy kata Naihanchi (Shodan, Nidan, Sandan). Anko Itosu formalizując kata Naihanchi uczynił je symerycznymi, tak że uczeń wykonując te kata ćwiczy te same ruchy na prawą i lewą stronę osiągając tym samym równomierny rozwój ciała. Naihanchi są podstawowymi kata Shuri-Te.


PINAN

Kata powstałe na Okinawie.Kata te zostały ułożone przez Anko Itosu w latach 1904-1907. Ich pierwowzorem były stare proste nieistniejące już kata Chanan oraz zaawansowane kata Kushanku, Passai i Chinto. Powodem ich ułożenia było wprowadzenie przez Itosu karate do szkół na Okinawie. Krótkie i proste kata Pinan były formą przejściową do bardziej skomplikowanych kata. Wiele podstawowych technik zaprezentowano w łatwiejszym formacie niż z kata zaawansowanych, z których pochodzą. Obecnie wszystkie pięć kata Pinan (Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan) są najbardziej popularnymi formami karate.


PASSAI

Kata powstałe na Okinawie.Twórca tego kata nie jest znany. Sokon Matsumura rozwinął je w formę która znana jest obecnie jako Passai Dai lub Matsumura Passai. Uczeń Matsumury, Anko Itosu zmienił formę tego kata. Jego Passai nosi nazwę Passai Sho lub Itosu Passai.


KUSHANKU

Kata powstałe na Okinawie. Sokon Matsumura nadał mu ostateczną formę. Obecnie to kata nosi nazwę Kushanku Dai. Uczeń Matsumury, Anko Itosu zmienił formę tego kata. Jego Kushanku nosi nazwę Kushanku Sho.


CHINTO

Kata powstałe w Chinach i zaadaptowane na Okinawie.Kata to przywiózł na Okinawę chiński rozbitek, ekspert sztuk walki o nazwisku Chinto. Jest to kata ze stylu białego żurawia. Sokon Matsumura rozwinął to kata nadając mu ostateczną formę.


GOJUSHIHO

Kata powstałe w Chinach i zaadaptowane na Okinawie.Gojushiho to kata ze stylu białego żurawia i dosłownie oznacza "pięćdziesiąt cztery kroki". Sokon Matsumura nadał temu kata ostateczną formę. Jest to najbardziej zaawansowane kata w Shuri-Te.


HAKKAKU

Kata powstałe w Chinach i zaadaptowane na Okinawie.Kata to ze stylu białego żurawia przywiózł na Okinawę chiński kupiec Go Kenki. Zostało ono zaadoptowane przez okinawańczyków głownie do stylu Shuri Te. Nie jest zbyt popularne, bo przekazuje się je tylko najbardziej zaawansowanym uczniom.
Copyright © 2000-2023 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew