Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Poniedziałek, 20.05.2024
KOMUNIKAT: Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Nagroda Sensei


Nagroda "SENSEI" przyznawana jest za wybitne zasługi w rozwoju KARATE - sztuki walki z Okinawy.
Nagroda "SENSEI" przyznawana jest w dwóch oddzielnych kategoriach międzynarodowej i krajowej.


Nagroda międzynarodowa nosi nazwę INTERNATIONAL AWARD "SENSEI" i przyznawana jest mistrzom za wybitne zasługi w KARATE na arenie międzynarodowej
Nagroda krajowa nosi nazwę NAGRODA "SENSEI" i przyznawana jest mistrzom za wybitne zasługi w KARATE na arenie krajowej.
Warunkiem koniecznym do nominacji do nagrody "SENSEI" jest posiadanie co najmniej stopnia mistrzowskiego w karate:
8 DAN (w przypadku nagrody międzynarodowej) i 4 DAN (w przypadku nagrody krajowej).

Stopnie DAN muszą być przyznane bezpośrednio przez mistrzów z Okinawy, wywodzących się z prosto z linii twórcy KARATE , Sokona „BUSHI” Matsumury. Inne warunki ogłaszane są każdorazowo przed nominacjami do nagrody.

Nagroda „SENSEI” przyznawana jest corocznie w terminie obchodów światowego Dnia Karate i ma postać mosiężnej statuetki z odpowiednim grawerunkiem imiennym na postumencie. Pierwsze nagrody "SENSEI" zostały wręczone w Polsce w 2010 roku. Nagrody wręczane są corocznie podczas uroczystej Gali, będącej częścią Centralnego Kongresu Karate.Laureaci Międzynarodowej Nagrody "SENSEI"


Rok 2010

sensei Kenyu Chinen - Okinawa, Japonia
sensei Aleksander Staniszew - Pińczów, PolskaRok 2016
sensei Takeshi Miyagi - Okinawa, JaponiaLaureaci Krajowej Nagrody "SENSEI"


Rok 2010
sensei Jarzy Chrzanowski - Warszawa
sensei Dariusz Jędrzejczak - Łódź
sensei Tomasz Zając - Nowy Sącz

Rok 2011
sensei Grzegorz Jarząbek - Wołomin
sensei Zbigniew Wójcik - Warszawa

Rok 2012
sensei Grzegorz Czapla - Kielce
sensei Dariusz Draspa - Grudziądz

Rok 2013
sensei Paweł Ciastek - Warszawa
sensei Ryszard Muszytowski - Gdańsk

Rok 2014
sensei Ireneusz Ziętek - Jaworzno

Rok 2015
sensei Krzysztof Grabowski - Przemyśl
sensei Mieczysław Jałocha - Przemyśl

Rok 2016
sensei Tomasz Pieszczyk - Miechów
sensei Dorota Wites - Pińczów

Rok 2017
sensei Darius Halczewski - Warszawa
sensei Piotr Wiśniewski - Radzików

Rok 2018
sensei Adam Jamróz - Warszawa
sensei Paweł Wiśniewski - Radzików

Rok 2019
sensei Marcin Frelich - Lublin

Podczas Krajowej Gali "Sensei" statuetki laureatom wręcza Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas

Copyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew