Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Poniedziałek, 19.11.2018
KOMUNIKAT: Międzynarodowy Staż Okinawa Kobudo , Warszawa 24-25.11. 2018.Nagroda Sensei


Nagroda „SENSEI” przyznawana jest za wybitne zasługi w rozwoju KARATE - sztuki walki z Okinawy.
Nagroda „SENSEI” przyznawana jest w dwóch oddzielnych kategoriach : międzynarodowej i krajowej.


Nagroda międzynarodowa nosi nazwę INTERNATIONAL AWARD „SENSEI” i przyznawana jest mistrzom za wybitne zasługi w KARATE na arenie międzynarodowej
Nagroda krajowa nosi nazwę NAGRODA „SENSEI” i przyznawana jest mistrzom za wybitne zasługi w KARATE na arenie krajowej.
Warunkiem koniecznym do nominacji do nagrody „SENSEI” jest posiadanie co najmniej stopnia mistrzowskiego w karate:
8 DAN (w przypadku nagrody międzynarodowej) i 4 DAN (w przypadku nagrody krajowej).

Stopnie DAN muszą być przyznane bezpośrednio przez mistrzów z Okinawy, wywodzących się z prosto z linii twórcy KARATE , Sokona „BUSHI” Matsumury. Inne warunki ogłaszane są każdorazowo przed nominacjami do nagrody.

Nagroda „SENSEI” przyznawana jest corocznie w terminie obchodów światowego Dnia Karate i ma postać mosiężnej statuetki z odpowiednim grawerunkiem imiennym na postumencie. Pierwsze nagrody „SENSEI” zostały wręczone w Polsce w 2010 roku. Nagrody wręczane są corocznie podczas uroczystej Gali, będącej częścią Centralnego Kongresu Karate.Laureaci Międzynarodowej Nagrody "SENSEI"


Rok 2010
sensei Kenyu Chinen - Okinawa, Japonia
sensei Aleksander Staniszew - Pińczów, Polska
Rok 2016
sensei Takeshi Miyagi - Okinawa, JaponiaLaureaci Krajowej Nagrody "SENSEI"Rok 2010
sensei Jarzy Chrzanowski - Warszawa
sensei Dariusz Jędrzejczak - Łódź
sensei Tomasz Zając - Nowy Sącz


Rok 2011
sensei Grzegorz Jarząbek - Wołomin
sensei Zbigniew Wójcik - Warszawa


Rok 2012
sensei Grzegorz Czapla - Kielce
sensei Dariusz Draspa - Grudziądz


Rok 2013
sensei Paweł Ciastek - Warszawa
sensei Ryszard Muszytowski - Gdańsk


Rok 2014
sensei Ireneusz Ziętek - Jaworzno


Rok 2015
sensei Krzysztof Grabowski - Przemyśl
sensei Mieczysław Jałocha - Przemyśl


Rok 2016
sensei Tomasz Pieszczyk - Miechów
sensei Dorota Wites - Pińczów

Rok 2017
sensei Darius Halczewski - Warszawa
sensei Piotr Wiśniewski - Radzików
Podczas Krajowej Gali "Sensei" statuetki laureatom wręcza Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas

Copyright © 2000-2018 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew