Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Wtorek, 01.12.2020
KOMUNIKAT: Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 23.01.2021.

Harmonogram zamierzeń na najbliższy okres
# data zamierzenie miejsce prowadzący
1 od 2020-01-11
do 2020-01-12
Staż Shorin-Ryu Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
2 od 2020-02-22
do 2020-02-23
Staż Okinawa Kobudo
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
3 2020-06-20
Staż Shorin-Ryu Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
4 2020-07-04
Staż Okinawa Kobudo
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
5 2020-09-19
Staż Shorin-Ryu Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew PUSKK
6 2020-10-03
Staż Okinawa Kobudo
Pińczów
sensei A.Staniszew PUSKK
7 od 2020-10-24
do 2020-10-25
Centralny Staż Karate
Światowy Dzien Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew
8 2020-11-21
Staż Shorin-Ryu Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew
Wyżej wymienione zamierzenia mogą ulec zmianie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w harmonogranie zostaną podane
z minimalnym wyprzedzeniem jednego miesiąca.
Copyright © 2000-2020 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew