Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Sobota, 19.09.2020
KOMUNIKAT: Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 19.09.2020.

Harmonogram zamierzeń na najbliższy okres
# data zamierzenie miejsce prowadzący
1 od 2020-01-11
do 2020-01-12
Staż Shorin-Ryu Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
2 od 2020-02-22
do 2020-02-23
Staż Okinawa Kobudo
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
3 2020-06-20
Staż Shorin-Ryu Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
4 2020-07-04
Staż Okinawa Kobudo
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
5 2020-09-19
Staż Shorin-Ryu Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew PUSKK
6 od 2020-10-03
do 2020-10-04
Staż Okinawa Kobudo
Pińczów
sensei A.Staniszew PUSKK
- - -
7 od 2020-10-24
do 2020-10-25
XI Centralny Kongres Karate
Gala
Pińczów
PUSKK
- - -
8 od 2020-11-03
do 2020-11-13
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate & Kobudo
Naha, Okinawa - Japonia
sensei K.CHINEN
W.O.F.
- - -
9 od 2020-11-21
do 2020-11-22
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate
Warszawa
sensei K.CHINEN
W.O.F.
- - -
10 2020-12-05
XXII Mistrzostwa Polski
Shorin-Ryu Karate i Kobudo
Lublin
Lubelska Akademia Sportu
PUSKK
- - -
11 od 2020-12-12
do 2020-12-13
Staż Shorin-Ryu Karate
Zebranie Szefów Klubów
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
- - -
Wyżej wymienione zamierzenia mogą ulec zmianie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w harmonogranie zostaną podane
z minimalnym wyprzedzeniem jednego miesiąca.
Copyright © 2000-2020 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew