Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Piątek, 06.12.2019
KOMUNIKAT: Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 7 -8 grudzień.

Harmonogram zamierzeń na najbliższy okres
# data zamierzenie miejsce prowadzący
1 od 2019-01-12
do 2019-01-13
Staż Shorin-Ryu Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
2 od 2019-02-16
do 2019-02-17
Staż Okinawa Kobudo
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
3 od 2019-03-09
do 2019-03-10
Staż Shorin-Ryu Karate
Kurs Sędziowski
Zebranie Szefów Klubów
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
4 od 2019-03-13
do 2019-03-25
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate & Kobudo
Naha, Okinawa - Japonia
sensei K.CHINEN
W.O.F.
5 2019-04-13
XXI Mistrzostwa Polski Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo
Warszawa
KUWUM , PUSKK
6 od 2019-04-27
do 2019-04-28
Staż Shorin-Ryu Karate
Egzaminy mistrzowskie Karate
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
egzaminator W.O.F.
7 od 2019-05-18
do 2019-05-19
Staż Okinawa Kobudo
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
8 od 2019-05-25
do 2019-05-26
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate & Kobudo
Havlickov Brod - Republika Czech
sensei K.CHINEN
W.O.F.
9 od 2019-06-01
do 2019-06-02
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate
pasy kolorowe i czarne
Warszawa
sensei K.CHINEN
W.O.F.
10 od 2019-06-15
do 2019-06-16
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate
pasy czarne
Pińczów
sensei K.CHINEN
W.O.F.
11 od 2019-08-02
do 2019-08-04
VII World Cup W.O.F.
Thonon-Les-Bains
Francja
W.O.F.
12 od 2019-08-05
do 2019-08-10
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate & Kobudo
Thonon-Les-Bains Francja
sensei K.CHINEN
W.O.F.
13 od 2019-10-26
do 2019-10-27
X Centralny Kongres Karate
Gala "Sensei"
Pińczów
PUSKK
14 2019-11-17
Egzaminy mistrzowskie Kobudo
Pińczów
egzaminator W.O.F.
15 od 2019-11-23
do 2019-11-24
Międzynarodowy Staż Kobudo
Warszawa
sensei K.CHINEN
W.O.F.
16 od 2019-12-07
do 2019-12-08
Staż Shorin-Ryu Karate
Zebranie Szefów Klubów
Pińczów
sensei A.Staniszew
PUSKK
- - -
Wyżej wymienione zamierzenia mogą ulec zmianie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w harmonogranie zostaną podane
z minimalnym wyprzedzeniem jednego miesiąca.
Copyright © 2000-2019 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew