Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Poniedziałek, 20.05.2024
KOMUNIKAT: Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Technika Okinawa Kobudo
W.O.F. KATA
OKINAWA KOBUDO


BO

SAI

TONKUWA

Bo Kihon Ichi
Bo Kihon Ni
Shushi No Kon
Choun No Kon
Sakugawa No Kon
Chikin Bo
Shishi No Kon

Sai Kihon Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ni
Chinbaru No Sai

Tonkuwa Kihon Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai NiNUNCHAKU

KAMA

SANSETSUKON

Nunchaku Dai Ichi
Nunchaku Dai Ni

Kama Nuti
Shimotsuki Kama

HakuhoEKU

JO

NUNTI

Chikin Hakachu No Eku Di

Jo Jutsu

Nunti No KataKUE

TIMBEI

SURUCHIN

Kue No Kata

Timbei No Kata

Suruchin No KataTETCHO

TEKKO

Tetcho No Kata

Tekko No Kata

Copyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew