Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Poniedziałek, 20.05.2024
KOMUNIKAT: Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Hanshi Aleksander Staniszew
Aleksander Staniszew
 • rok urodzenia 1955
 • bezpośredni uczeń okinawskiego mistrza Kenyu Chinena
 • autoryzowany przedstawiciel w Polsce:
  • Okinawa Shorin-Ryu Karate
  • Okinawa Kobudo

Posiada stopnie mistrzowskie:
 • 9 dan w Okinawa Shorin-Ryu Karate (2021 r.)
 • 7 dan w Okinawa Kobudo (2014 r.)

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (mgr inż. hutnik), Międzynarodowy Uniwersytet w Missouri USA (doktorat) oraz studia podyplomowe na Akademii Wychowania-Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Wyższej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie. Posiada tytuł Profesora Oswiaty nadany mu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


ALEKSANDER STANISZEW I JEGO NAUCZYCIEL SENSEI KENYU CHINEN
Z zakresu edukacji posiada tytuły:
 • profesora oświaty
 • doktora sztuk walki
 • doktora honoris causa filozofii sztuk walki
 • nauczyciela dyplomowanego wychowania fizycznego
 • menedżera sportu
 • trenera kl. I karate
 • trenera kl. II karate
 • menadżera edukacji sportowej
 • instruktora sportu Shorin-Ryu Karate
 • instruktora rekreacji Shorin-Ryu Karate
 • instruktora rekreacji Ju-Jutsu

Droga w sztukach walki:
 • 1970 - 1973 Matsubayashi Shorin-Ryu Karate
 • od 1973 (do chwili obecnej) Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo

 • (w latach 1974 - 1991 dodatkowo równolegle trenował także Kyokushinkai Karate, Ju-Jutsu, Seibukan Shorin-Ryu Karate)


Certyfikat wydany przez mistrza Kenyu Chinena,
przyjmujący Aleksandra Staniszew na swojego osobistego ucznia.
Certyfikat wydany przez mistrza Katsuya Miyahira,
dziekujący Aleksandrowi Staniszew za rozwijanie Shorin-Ryu.Pełnione obecnie funkcje:
 • Sekretarz Generalny World Oshu Kai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (Okinawa, Japonia)
 • Prezydent Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo
 • Prezes Pińczowskiego Klubu Shorin-Ryu

Najważniejsze osiągnięcia:
 • wprowadzenie orginalnego Karate (karate z Okinawy) do Polski
 • wprowadzenie Kobudo (walka bronią z Okinawy) do Polski
 • stworzenie w Polsce stalych struktur do funkcjonowania Okinawa Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo (1981 r.)
 • wykształcenie ponad 300 czarnych pasów
 • uczestnictwo w ponad 150 międzynarodowych szkoleniach Shorin-Ryu Karate oraz Kobudo (w tym kilkanaście razy na Okinawie w latach 1997 - 2023)
 • korespondent prasowy amerykańskiego magazynu o sportach walki "The Fighter International" w latach 1987-91 r.
 • brązowy medalista Międzynarodowych Mistrzostw All Style Karate - RFN, 1987 r.
 • prowadzenie około 350 staży ogólnopolskich i międzynarodowych karate i kobudo
 • wielokrotne prowadzenie szkoleń Shorin-Ryu Karate w Belgii, RFN, Francji, Japonii, Kanadzie
 • wprowadzenie Shorin-Ryu Karate (W.O.F.) do Indii, Czech i Słowacji
 • organizacja licznych międzynarodowych imprez sportowo-szkoleniowych karate (w tym pierwsze w Polsce seminarium wielostylowe z mistrzami z Okinawy - 2002 r.)
 • autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu metodyki nauczania i historii karate i kobudo
 • autor dwóch książek o karate "Lekcja Karate" oraz "Bunkai Kata"
 • współpraca z Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz z AWF w zakresie kształcenia kadr kultury fizycznej
 • wieloletni wykładowca i egzaminator kursów instruktora sportu karate (wykształcił ponad 500 instruktorów)
 • założyciel Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate
 • nieprzerwanie od 2006 r. pełnienie funkcji Sekretarza Generalnego W.O.F. z siedzibą na Okinawie
 • pełnienie funkcji Dyrektora Pucharu Świata na różnych kontynentach (Europa, Ameryka, Azja)
 • pomysłodawca oraz Przewodniczący Kapituły Krajowej Nagrody "Sensei" przyznawanej za wybitne osiągnięcia w karate
 • sylwetka i droga w karate sensei A.Staniszew prezentowana była na prestiżowej wystawie "Oni też studiowali w AGH" zorganizowanej z okazji 90-rocznicy powstania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2009 roku
 • w 2021 otrzymuje stopień mistrzowski 9 dan i tytuł Hanshi

Za zasługi w rozwijaniu karate nagrodzony przez Światowy Komitet Karate pod przewodnictwem Gubernatora Prefektury Okinawa (1997), przez Prezydentów RP Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2002 i 2013), przez Polski Komitet Olimpijski Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego", Odznaką "Za Zasługi dla Kielecczyzny", pierwszym honorowym tytułem Osobowości Miasta Pińczowa 2007 rok, tytułem Honorowego Profesora oświaty przez Premiera RP (2009) oraz pierwszym honorowym tytułem Ambasadora Ziemi Świętokrzyskiej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Najpopularniejszy trener powiatu pińczowskiego Plebistytu Sportowego edycji 2009, 2010 i 2011 - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. W 2014 r. otrzymał tytuł Człowieka 25-lecia w kategorii Edukacja Regionu Świętokrzyskiego oraz tytuł Człowieka 25-lecia powiatu pińczowskiego. Wszedł również (3 miejsce) do "Złotej Dziesiątki" Ludzi 25-lecia Województwa Świętokrzyskiego. W 2016 roku nominowany do nagrody "Świętokrzyska Viktoria" w kategorii Osobowość.


Aleksander Staniszew
9 dan Okinawa Shorin-Ryu Karate
Aleksander Staniszew
7 dan Okinawa KobudoOD PONAD 30 LAT JEDYNYM NAUCZYCIELEM ALEKSANDRA STANISZEW JEST SENSEI KENYU CHINEN - 10 DAN Z OKINAWY

PRZEZ OSTATNIE 30 LAT ALEKSANDER STANISZEW BRAŁ RÓWNIEŻ UDZIAŁ W WIELU TRENINGACH
Z OKINAWSKIMI MISTRZAMI KARATE RÓŻNYCH SZKÓł, M.IN. Z:

Katsuya Miyahira, 10 dan
Katsuyuki Shimabuku, 10 dan
Takeshi Miyagi, 10 dan
Yoshihide Shinzato, 10 dan

Zenpo Shimabukuro, 10 dan
Meitatsu Yagi, 10 dan
Takayashi Nagamine, 10 dan
Morinobu Maeshiro, 10 dan

Seikichi Iha, 10 dan
Yasuo Shimoji, 10 dan
Tsuguo Sakumoto, 9 dan
Seikichi Higa, 9 danCopyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew